Beyond the Baton Conducting Workshop
 

 

BEYOND THE BATON

In haar boek "Beyond the Baton" vat Diane Wittry een groot aantal ervaringen en raadgevingen samen met betrekking tot de niet-muzikale aspecten van het dirigentenvak, zoals deze in de loop van de laatste jaren steeds meer op de voorgrond zijn gaan treden. Het boek is met name geschikt om dirigenten die de technische grondslagen van het vak al onder de knie hebben de weg te wijzen naar een succesvolle en maatschappelijk zinrijke loopbaan, maar ook om managers in het muziekwezen kennis te laten nemen van gedachten die hieromtrent in het veld leven. De schrijfster volgt een directe, practische en persoons-gerichte aanpak en legt veel nadruk op de sociale en artistieke verantwoordelijkheden van de dirigent en op diens plaats in de gemeenschap. Het boek is door zijn overzichtelijk ingedeelde en algemeen toepasbare behandeling van de materie ook voor lezers buiten de Verenigde Staten gemakkelijk toegankelijk.
Een vertaling van de inhoudsopgave en een samenvatting van het gebruikte bronnen-materiaal volgt hieronder.

Inhoudsopgave

Hfdstk 1: Voorbereidingen tot het succes
            Muzikale basisvaardigheden
            Ontwikkeling van het karakter
            Keuze van de loopbaan

Hfdstk 2: De weg naar het podium
            Interviews met Leonard Slatkin, National Symphony; Robert Spano,
            Atlanta Symphony en JoAnn Falletta, Buffalo Philharmonic

Hfdstk 3: De eerste baan
            De baan krijgen
            Onderhandelen over het contract
            Het eerste jaar - wat wel en niet te doen
            Georganiseerd raken

Hfdstk 4: De artistiek leider
            Taak van de artistiek leider
            Hoe wordt men een succesvol artistiek leider?
            Gedachten over een artistieke visie

Hfdstk 5: Artistiek programmeren
            Abonnementsconcerten
            Themaconcerten
            Populaire concerten
            Opvoedkundige en familie-programma's
            Het "algemene concertgevoel"

Hfdstk 6: De menselijke factor
            Werken met mensen
            Het artistieke plan doorvoeren
            De rol van de muziekdirecteur in het bestuur
            Betrekkingen met de vakbond en het orkest
            Repetitietechnieken
            Netwerken opbouwen

Hfdstk 7: Het onderbouwen van de artistieke visie
            De juiste getallen te weten komen
            De rol van de muziekdirecteur bij het fondsenwerven
            Een zichtbare aanwezigheid in de gemeenschap opbouwen

Hfdstk 8: Afsluitende gedachten
            Zorgen dat je concurrerend blijft
            Iets achterlaten waarop verder gebouwd kan worden
            Naschrift

Bronnen

Muziekorganisaties
Muziekuitgevers
Speciale verzamelingen
Cursussen
Zomerfestivals en workshops
Dirigentenconcoursen
Beurzen en retraiteplaatsen
Bronnen voor programmering
Themaprogramma's
Toegiftenrepertoire
Auditierepertoire
Voorbeelden van contracten en CV's

Boeken over muziek
Boeken over leidinggeven
Boeken over organisatie

 

 

 

 

 

Beyond the Baton - What every conductor needs to know

 
Home           Contact Information          Order the Book